0944 - 111 - 660

0948 - 401 - 818

 

info@elektrony.sk

Váš košík je prázdny

PNEUMATIKY

 

História pneumatík a ich vývoj je veľmi zaujímavý a samotný prínos modernej pneumatiky  vo svete súčasných automobilov asi nenahraditeľný. Začiatok práce s gumou bol vyvolaný objavením prírodného  kaučuku ešte v 18. storočí. 

 

Ďalším javom v procese výroby pneumatík bola vulkanizácia zo síry.  Výroba prvej pneumatiky ktorú skonštruoval v roku 1888 škótsky veterinár J.B.Dunlop bola významným medzníkom v štarte sériovej výroby pneumatík vôbec. Od prvej gumovej hadice, jednoduchých gumených pneumatík až k modernej pneumatike prešlo veľa času.

 

Súčasná pneumatika sa skladá z viacerých častí. Tieto zaručujú aby požiadavkám dnešných auto - parkov mohlo byť vyhovené v plnej miere. Poďme sa  teda spoločne pozrieť z akých častí sa pneumatika skladá.

 

                       Prierez_pneu2_JPG-

 

Kostra - základná nosná časť plášťa, vyrobená z textilných kordových vložiek.Behúň - gumová časť z kaučukovej zmesi o požadovanej hrúbke do ktorej je vlisovanýdezén. Zaisťuje priamy kontakt s vozovkou, chráni kostru pred poškodením. Musí mať maximálnu priľnavosť k vozovke pri všetkých klimatických podmienkach, čonajvyššiu životnosť a odolnosť proti oteru.

 

Bočnica - vyrobená z kaučukovej zmesi, chráni kostru v bočnej časti, musí byť odolná protiprelamovaniu, bočnému prierazu a poveternostným vplyvom. Nesie popisyrozmeru.

 

Pätka - zaručuje pevne usadenie plášťa na rafiku, hlavnou časťou je nepreťažiteľneoceľové päťkové lano s jadrom, okolo ktorého sú prehnute okraje kordovýchvložiek kostry.

 

Nárazník - je uložený medzi kostrou a behúňom, zaisťuje obvodovú pevnosť plášťa aodolnosť proti prierazu. Môže byť textilný, oceľový alebo v ich kombinácii.

 

Vnútorná guma - fólia alebo profil zo špeciálnej plynotesnej kaučukovej zmesi. Zabraňuje prestupovaniu síry pri vulkanizácii, vyrovnáva nerovnosti vo vnútriplášťa, zaisťuje plynotesnosť (bezdušový plášť). Obyčajne sa používa skratka VG.

 

Ďalšie časti - rameno plášťa, medzi guma, pätkové pásky, výplne.

 

Úlohou pneumatiky je zaistiť bezprostredný styk vozidla s vozovkou. Musí prenášať zaťaženie vozidla, sprostredkúvať prenos krútiaceho momentu a reakciu na volant, zaistiť uspokojivé vlastnosti pri jazde (adhézia, tlmiť nerovnosti na vozovke, neprenášať vibrácie na vozidlo). Pneumatiky by mali mať minimálny valivý odpor, čo sa prejaví na spotrebe pohonných hmôt.

 

Pneumatika - je tvorená plášťom, ventilom, ráfikom a plniacim plynom

 

Plášť - je iba vonkajšia časť pneumatiky

 

Diagonálny plášť - párny počet kordových vložiek, uhol rezu majú 30°-65°. V prípade použitia neparného počtu vložiek je poslednávložka v šírke koruny plášťa a plní aj funkciu nárazníka.

 

Radiálny plášť - párny alebo nepárny počet kordových vložiek, uhol ich rezu je 88° - 92°, u nárazníkov je uhol rezu 18° - 28°  

 

Výhody radiálnej konštrukcie

Lepši zaber na vozovke, menšia spotreba pohonných hmôt, širšia plocha styku dezénu s vozovkou, vyššia odolnosť proti šmyku, pohodlnejšia jazda, nižší valivý odpor, kratšia brzdná dráha.


Diagonálna konštrukcia

V súčasnej dobe je diagonálna konštrukcia plášťov v útlme. Nevýhody tejto konštrukcie sú jasné. Ak sa dá hovoriť o výhodách, tak iba v tom, že plášť diagonálnej konštrukcie je viac odolnejší proti prierazu a deformácii v boku plášťa.

 

spatĎalšie informácie o pneumatíkách nájdete v časti Technická podpora.