0944 - 111 - 660

0948 - 401 - 818

 

info@elektrony.sk

Váš košík je prázdny

 

Pneumatiky dostanú energetické štítky.

 

 

Povinnosť nastane od 1.novembra 2012. Niektorí výrobcovia sa už na túto zmenu zákona dobre pripravili a už pri kúpe letných pneumatík, začiatkom roka vám dodajú tento štítok.


Dôvod zavedenia štítkov


 • • Zníženie energetickej náročnosti pneumatík
 • • Zníženie produkovaného hluku pneumatík a
 • • Jednoduchšie porovnanie pneumatík

• Túto povinnosť zaviedol európsky parlament


Kategórie pneumatík


Pneumatiky sú rozdelené do troch tried:

 

 • C1 - sú pneumatiky určené pre vozidlá kategórií:
 •         M1vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi      sedadlami okrem sedadla pre vodiča
 •         N1vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg
          O1prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg
          O2 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3 500 kg

 • C2 - sú pneumatiky určené najmä pre vozidlá kategórií:
 •         M2vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5000 kg
 •        • M3 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg
 •        • N motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru
 •        • O3 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 10 000 kg
 •       • O4 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 10 000 kg 
 • s indexom nosnosti pre jednoduché koleso ≤ 121 a so symbolom rýchlostnej kategórie ≥ „N“

 • C3 - sú pneumatiky určené najmä pre vozidlá kategórií:
 •       • M2vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg
 •       • M3vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg
 •       • Nmotorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru
 •       • O3 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 10 000 kg
 •       • O4 s jedným z týchto indexov nosnosti: 
 •          a) index nosnosti pre jednoduché koleso ≤ 121 a so symbolom rýchlostnej kategórie ≤ „M“; 
 •          b) index nosnosti pre jednoduché koleso ≥ 122.


Informácie na štítku:


 • Priľnavosť (adhézia) pneumatiky na mokrej vozovke
 • Hlučnosť pneumatiky
 • Palivová úspornosť pneumatiky


1.)Priľnavosť na mokrom povrchu:


Priľnavosť alebo aj adhézia pneumatiky na mokrom povrchu rozhoduje o schopnosti zabrzdiť vozidlo na mokrom povrchu. Čím vyššia je priľnavosť tým lepšie.


Požiadavky:


Trieda pneumatikyKategória použitiaIndex priľnavosti na mokrom povrchu (G)
C1 pneumatika pre jazdu na snehu s rýchlostným symbolom („Q“ alebo nižšie okrem „H“) s maximálnou povolenou rýchlosťou do 160 km/h ≥ 0,9
pneumatika pre jazdu na snehu s rýchlostným symbolom („R“ alebo vyšším vrátane „H“) s maximálnou povolenou rýchlosťou nad 160 km/h ≥ 1,0
normálny (cestný typ) pneumatiky ≥ 1,1

 

 

Podľa miery priľnavosti možno pneumatiky roztriediť do týchto tried priľnavosti:

 

 

Trieda priľnavosti pneumatiky za mokraKoeficient priľnavosti pneumatiky za mokra (G)
A 1,55 ≤ G
B 1,40 ≤ G ≤ 1,54
C 1,25 ≤ G ≤ 1,39
D x
E 1,10 ≤ G ≤ 1,24
F G ≤ 1,09
D x

 

 

2.)Hlučnosť pneumatiky

 

Hlučnosť pneumatiky je daná najmä jej valivým odporom. Pneumatika vydáva tým menej hluku čím je jej miera valenia menšia. Limitné hladiny hluku valenia pneumatiky na vozovke :

 

 

Trieda pneumatikyMenovitá šírka prierezu (mm)Limitné hodnoty hlučnosti v dB (A)
C1A ≤ 185 70
C1B > 185 ≤ 215 71
C1C > 215 ≤ 245 71
C1D > 245 ≤ 275 72
C1E > 275 74
C2 Bežné pneumatiky 72
Trakčné pneumatiky 73
C3 Bežné pneumatiky 73
Trakčné pneumatiky 75


Podľa miery hlučnosti sú delené do troch tried.

 • trieda 1 - N ≤ LV – 3
 • trieda 2 - LV – 3 < N ≤ LV
 • trieda 3 - N > LV

 

3.)Palivová úspornosť

 

Trieda palivovej úspornostiPneumatika triedy C1Pneumatika triedy C2Pneumatika triedy C3
A RRC ≤ 6,5 RRC ≤ 5,5 RRC ≤ 4,0
B 6,6 ≤ RRC ≤ 7,7 5,6 ≤ RRC ≤ 6,7 4,1 ≤ RRC ≤ 5,0
C 7,8 ≤ RRC ≤ 9,0 6,8 ≤ RRC ≤ 8,0 5,1 ≤ RRC ≤ 6,0
D x x 6,1 ≤ RRC ≤ 7,0
E 9,1 ≤ RRC ≤ 10,5 8,1 ≤ RRC ≤ 9,2 7,1 ≤ RRC ≤ 8,0
F 10,6 ≤ RRC ≤ 12,0 9,3 ≤ RRC ≤ 10,5 9,3 ≤ RRC ≤ 10,5
G RRC ≥ 12,1 RRC ≥ 10,6 x

RRC = Koeficient valivého odporu v kg/t

 

spat