0944 - 111 - 660

0948 - 401 - 818

 

info@elektrony.sk

Váš košík je prázdny
Obsah článku
Disky na splátky HOMECREDIT
Výhody spotrebiteľského úveru Home Credit
Postup pri nákupe tovaru v internetovom obchode
Parametre úverových produktov
Poistenie úverových splátok
Celý článok

 

Disky na splátky

 

Aj u nás si môžete kúpiť  na splátky:hc

 

hliníkové disky

plechové disky

letné pneumatiky

zimné pneumatiky

celoročné pneumatiky

 

 

Potešte seba a jazdite bezpečne na splátky s Home Credit.

 


 

Ako nakupovať na splátky?

 

Vezmite svoj občiansky prekaz, druhý doklad totožnosti (vodičský     prekaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný preukaz, preukaz zdravotnej poisťovne, alebo bankovú kartu) a výpis z bankového účtu.

Pri úvere nad 1 000 EUR si pripravte potvrdenie o výške príjmov (potvrdenie od zamestnávateľa alebo kópiu daňového priznania, ak ste dôchodca tak, dôchodkový výmer).

Vyberte si tovar. Na stránke počas objednávky v kroku 3 spôsob platby vyberte : "Home credit - platba na splátky.

 Schválenie zmluvy prebehne na počkanie.

 V individuálnych prípadoch môže spoločnosť Home Credit požadovať aj ďalšie doklady preukazujúce pravidelný príjem alebo trvalé bydlisko, napr. potvrdenie o výške príjmov alebo výpis z bankového účtu (obvykle pri úveroch nad 1 000 €).

 

 

Zákazník, ktorý môže žiadať o poskytnutie úveru

 

 fyzická osoba staršia ako 18 rokov

• občan SR so stálym zdrojom príjmov

 najmenej jeden platný telefonický kontakt

 

Dĺžka a výška úveru

 

 dĺžku splácania si môžete zvoliť, a to od 6 do 48 mesiacov (u vybraných úverov až do 72 mesiacov)

• výška úveru sa pohybuje štandardne od 100 € do 1 500 € (u vybraných úverov môže byť až do 6 500 €)

 na nákup tovaru do 1 000 € vo všetkých predajniach stačia iba dva doklady

 možnosť ľubovoľnej výšky zálohy, minimálne však:

• 0% z predajnej ceny tovaru vo vybraných predajniach a u vybraných úverov

• 10% z predajnej ceny tovaru do 700 €

• 20% z predajnej ceny tovaru nad 700 €

 

Čo je potrebné na rýchle uzatvorenie zmluvy

 

 preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom

 druhý doklad totožnosti (platný vodičský preukaz, platný cestovný pas, rodný list, platný zbrojný preukaz, platná karta poistenca, platobná karta alebo karta spoločnosti Home Credit alebo karta inej splátkovej spoločnosti)

 potvrdenie výšky príjmov klienta, vystavené zamestnávateľom na formulári Home Credit (dôchodca - dôchodkový výmer, živnostník - daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie) - tento doklad nepotrebujete pri úvere do 1 000 €

 

Všetky ďalšie podstatné informácie a slovník základných pojmov nájete na stránke www.homecredit.sk