PríslušenstvoSKRUTKA M14x1,5x60

  Popis: skrutka
  Celková dĺžka v mm: 80
  Dosadacia plocha: guľová (polomer 12 m
  Kľúč: 17

SKRUTKA M14x1,5x64

  Popis: skrutka
  Celková dĺžka v mm: 83
  Dosadacia plocha: guľová (polomer 12 m
  Kľúč: 17

ADAPTÉR (hviezdicový) 17

  Popis: hviezdicový kľúč (adaptér) 17 70mm
  Celková dĺžka v mm: 70
  Dosadacia plocha: -
  Kľúč: 17

ADAPTÉR (hviezdicový) 19

  Popis: hviezdicový kľúč (adaptér) 19 70mm
  Celková dĺžka v mm: 70
  Dosadacia plocha: -
  Kľúč: 19

ADAPTÉR (hviezdicový) 21

  Popis: hviezdicový kľúč (adaptér) 21 70mm
  Celková dĺžka v mm: 70
  Dosadacia plocha: -
  Kľúč: 21

ADAPTÉR (hviezdicový) 17

  Popis: hviezdicový kľúč (adaptér) 17 116mm
  Celková dĺžka v mm: 116
  Dosadacia plocha: -
  Kľúč: 17

MATICA M12x1,25

  Popis: matica uzavretá s plávajúcou hlavou pre zmenu rozteče
  Celková dĺžka v mm: 34
  Dosadacia plocha: kužeľ 60°
  Kľúč: 19

MATICA M12x1,5

  Popis: matica uzavretá
  Celková dĺžka v mm: 34
  Dosadacia plocha: kužeľ 60°
  Kľúč: 19

MATICA M14x1,5

  Popis: matica uzavretá s plochou podložkou s krkom
  Celková dĺžka v mm: 41
  Dosadacia plocha: plochá
  Kľúč: 22

Montážne príslušenstvo (sada)

  Popis:
  Celková dĺžka v mm:
  Dosadacia plocha:
  Kľúč: